Longevity/Blue zones

You are currently viewing Longevity/Blue zones

På Okinawa i Japan finns detta ordspråk: ”Vid 70 är du barn. Vid 80 är du ung. Och om du vid 90 års ålder blir inbjuden till himlen så säg; stick härifrån och kom tillbaka när jag är 100”!