Integritetspolicy

GDPR- Dataskyddsförordningen – mitt företag Healthy Beautiful Life`s policy om personuppgiftshantering:När Du finns med i mitt företag ”Healthy Beautiful Life, Monica Lindgrens” kundregister; vänligen läs igenom och ta del av informationen. Som personuppgiftsansvarig ber jag dig meddela mig ditt godkännande och samtycke att du finns i mitt kundregister. I och med att den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 vill jag berätta hur mitt företag hanterar den personliga informationen. Kraven hur företag får behandla personuppgifter har skärpts. 1) Insamling av personlig information: Den personliga informationen jag har i kundregistret är: namn, mejladress, tel nr, ibland de första 6 siffrorna i personnumret samt vilken behandling och datum man besökt mig. 2) Användande av information: Den personliga informationen använder jag för utskick av erbjudanden, nyhetsbrev, kontakt, och för att veta vilken behandling jag utfört och vilket datum. 3) Lagring av den personliga informationen: Jag har kvar uppgifterna så länge du är min kund. Och så länge du accepterar det. 4) Utdrag ur register: Du har rätt till att få tillgång till den informationen om dig som jag har sparad. Kontakta mig i så fall för att få ta del av denna. 5) Tystnadsplikt: Jag har tystnadsplikt och delar inte ut din personliga information. // Monica Lindgren