Hälsokonsultation

Förebygg sjukdom och lidande och investera i din hälsa! Funktionsmedicin, näringsterapi, kostrådgivning, coaching och vägledning är ett steg till friskare livsstil. Kunskap om livsstilsförändringar, nutrition och hälsa ger dig trygghet och en positiv självkänsla. Alternativ medicin – skonsam för din kropp. Funktionsmedicinen och näringsmedicin söker obalanser i kroppens biokemi. Mäter funktionsstörningar i kroppens organ och organsystem. Orsaksinriktad behandling istället för symtomdämpande. Behandlar förebyggande och individuellt. Som näringsterapeut vägleder jag dig!

Ladda ner hälsoformuläret. 

Platser

• Norra Djurgårdsstaden
• Onsdagar hos: ”PM Beauty Care”: Genvägen 1 A, Upplands Väsby
• Hembesök
Telefonrådgivning

Designed by Martin Svanteson 2019